Історія кафедри

Кафедра права була заснована у листопаді 1998 року, яку очолював доцент, кандидат політичних наук, Невмержицький Євген Васильович. У різний час кафедру очолювали доктор філософських наук, професор Остроухов Володимир Васильович (2000 – 2005), кандидат юридичних наук, доцент Шатіло Володимир Анатолійович (2005 – 2008), кандидат історичних наук, доцент Трофанчук Григорій Іванович (2008 – 2010).

Кафедра має висококваліфікований викладацький склад: доктори наук, професори, кандидати наук, доценти. На кафедрі постійно діють методичні секції та наукові гуртки, керівниками яких є викладачі кафедри.

Кафедра застосовує аспектний підхід до викладання та вивчення юридичних дисциплін, в рамках кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Викладачами кафедри широко використовуються новітні технології та інтенсивні методики викладання юридичних дисциплін.

 З 1 грудня 2008 року на базі кафедри права розпочала роботу юридична клініка “Amicus”, яка має за мету надання безоплатної юридичної допомоги соціально незахищеним та малозабезпеченим верствам населення, а також навчання майбутніх фахівців-юристів практичній роботі, наближення теорії до практики. Викладачі кафедри є кураторами студентів-консультантів ІІІ-IV курсів з питань надання юридичної допомоги з певних напрямів юриспруденції.

Викладачі успішно поєднують навчально-виховну роботу з науково-дослідною. Розроблені програми з нормативних навчальних дисциплін та робочі програми. За останні роки викладачами кафедри підготовлено ряд монографій та наукових статей з дисциплін, які викладаються кафедрою.

Кафедра права активно співпрацює з компаніями реального сектору економіки і державними структурами, де студенти мають змогу пройти практику, серед них: Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами, Київська міська державна адміністрація, Управління юстиції в м. Києві, органи судової влади і прокуратури, туристичні фірми, аудиторські компанії, консалтингова компанія «ЕмПауер Рісерч», Державний експортно-імпортний банк України, страхова група «ТАС» тощо.
Кафедра права факультету економіки і права на постійній основі проводять різноманітні заходи для студентів, серед них: публічні лекції відомих юристів, політичних і громадських діячів. Кращі студенти мають змогу пройти стажування за кордоном, в рамках програм співпраці факультету з міжнародними освітніми організаціями (DAAD, Fulbright Ukraine, Французький інститут в Україні та інші), та іноземними університетами.

Завідувач

Кафедру права очолює Мережко Олександр Олександрович – доктор юридичних наук (спеціалізація – міжнародне право), професор. Раніше викладав в Католицькому Люблінському університеті імені Іоанна Павла II (р. Стальова Воля, Польща). Відомий своїми роботами в області теорії і філософії міжнародного права, міжнародної частки права, а також філософії права і порівняльного правознавства.

Розробник проекту міжнародної конвенції, спрямованої на відвертання і заборону кібервійни в Інтернеті. У кінці 90-х років XX століття досліджував проблематику транснаціонального торгового права (lex mercatoria). Запропонував концепцію “міжцивілізаційного права”, а також розробив теорію “політики міжнародного права” на основі методології психологічної школи права.

Викладав у ряді університетів США і Польщі. У Україні викладав в Дипломатичній Академії України при МЗС України (1997-1998), а також Київському Інституті міжнародних відносин (1998-2005). Автор численних публіцистичних робіт, присвячених дослідженню проблематики капіталістичного суспільства в Україні.

Науково-педагогічний склад кафедри:

1. Давидова Наталія Олександрівна, доктор юридичних наук, професор;

2. Бабюк Алла Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент;

3. Бугера Олена Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент;

4. Гаращенко Людмила Петрівна, кандидат юридичних наук, доцент;

5. Златіна Ніна Едуардівна, кандидат юридичних наук, доцент;

6. Киренко Сергій Георгійович, кандидат юридичних наук, доцент;

7. Мацегорін Олександр Ілліч, кандидат юридичних наук, доцент;

8. Машков Костянтин Євгенович, кандидат юридичних наук, доцент;

9. Островська Богдана Василівна, кандидат юридичних наук, доцент;

10. Сердюк Наталія Аркадіївна, кандидат юридичних наук, доцент;

11. Шатіло Володимир Анатолійович, кандидат юридичних наук, доцент;

12. Шумак Ігор Олексійович, кандидат юридичних наук, доцент.

Конференції: кожного навчального року кафедра права організовує секцію «Верховенство права», у рамках загальноуніверситетської конференції: «Україна і світ: діалог мов та культур».

Видані посібники і підручники:

  1. Правове регулювання відпусток за законодавством України: Монографія. – К.: Редакція газети „Іменем Закону”, Павлім, 2003.  – 7,2 др. арк.
  2. Колективна монографія „Правові проблеми гармонізації трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу”, підрозділ „Гармонізація трудового законодавства з питань робочого часу, часу відпочинку та оплати праці”. –   К.: ТОВ „Видавництво ”Юридична думка””, 2008. – 1,1 др. арк.
  3. Колективна монографія „Кодифікація трудового законодавства України”, підрозділи „Проблеми правового регулювання робочого часу та часу відпочинку за проектом Трудового кодексу України”,  „Удосконалення порядку надання відпусток в проекті Трудового кодексу України”.  – Х.: Вид-во ”ФІНН”, 2009. – 1,5 др. арк.
  4. Пенсійне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС // Право на пенсію та його реалізація за сучасним законодавством України: Довідник / Н.М. Хуторян, М.М. Шумило, Я.В. Сімутіна та ін.; Наук. ред. Н.М. Хуторян, М.М. Шумило. – К.: «Юридична думка», 2012. – 208 с. – 0,5 др. арк.
  5. Мережко О.О. Соціологія права  С.Тімашева. Монографія. – К., 2012.
  6. Гаращенко Л.П. – Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. кад. НАН України Ю.С. Шемшушенка.- К. : “Видавництво “Юридична думка”, 2007. – 992 с., (у співавторстві);
  7. Совенко Б.В. Православне канонічне право в Україні: зародження, розвиток та перспективи/ Б. Совенко. Монографія.- К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. – 248 c.