Історія кафедри

Кафедра права була заснована у листопаді 1998 року, яку очолював доцент, кандидат політичних наук, Невмержицький Євген Васильович. У різний час кафедру очолювали доктор філософських наук, професор Остроухов Володимир Васильович (2000 – 2005), доктор юридичних наук, професор Шатіло Володимир Анатолійович,  (2005 – 2008), кандидат історичних наук, доцент Трофанчук Григорій Іванович (2008 – 2010).

Кафедра має висококваліфікований викладацький склад: доктори наук, професори, кандидати наук, доценти. На кафедрі постійно діють методичні секції та наукові гуртки, керівниками яких є викладачі кафедри.

Кафедра застосовує аспектний підхід до викладання та вивчення юридичних дисциплін, в рамках кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Викладачами кафедри широко використовуються новітні технології та інтенсивні методики викладання юридичних дисциплін.

 З 1 грудня 2008 року на базі кафедри права розпочала роботу юридична клініка “Amicus”, яка має за мету надання безоплатної юридичної допомоги соціально незахищеним та малозабезпеченим верствам населення, а також навчання майбутніх фахівців-юристів практичній роботі, наближення теорії до практики. Викладачі кафедри є кураторами студентів-консультантів ІІІ-IV курсів з питань надання юридичної допомоги з певних напрямів юриспруденції.

Викладачі успішно поєднують навчально-виховну роботу з науково-дослідною. Розроблені програми з нормативних навчальних дисциплін та робочі програми. За останні роки викладачами кафедри підготовлено ряд монографій та наукових статей з дисциплін, які викладаються кафедрою.

Кафедра права активно співпрацює з компаніями реального сектору економіки і державними структурами, де студенти мають змогу пройти практику, серед них: Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами, Київська міська державна адміністрація, Управління юстиції в м. Києві, органи судової влади і прокуратури, туристичні фірми, аудиторські компанії, консалтингова компанія «ЕмПауер Рісерч», Державний експортно-імпортний банк України, страхова група «ТАС» тощо.
Кафедра права факультету економіки і права на постійній основі проводять різноманітні заходи для студентів, серед них: публічні лекції відомих юристів, політичних і громадських діячів. Кращі студенти мають змогу пройти стажування за кордоном, в рамках програм співпраці факультету з міжнародними освітніми організаціями (DAAD, Fulbright Ukraine, Французький інститут в Україні та інші), та іноземними університетами.

Завідувач

Кафедру права очолює Шатіло Володимир Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.

Науково-педагогічний склад кафедри:

 1. Шатіло Володимир Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України – завідувач кафедри;
2. Бабюк Алла Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент;
3. Бугера Олена Іванівна, доктор юридичних наук, доцент;
4. Златіна Ніна Едуардівна, кандидат юридичних наук, доцент;
5. Киренко Сергій Георгійович, кандидат юридичних наук, доцент;
6. Мацегорін Олександр Ілліч, кандидат юридичних наук, доцент;
7. Машков Костянтин Євгенович, кандидат юридичних наук, доцент;

Конференції: кожного навчального року кафедра права організовує секцію «Верховенство права», у рамках загальноуніверситетської конференції: «Україна і світ: діалог мов та культур».