Завідувач кафедри

 

 

 

Мережко Олександр Олександрович – завідувач кафедри права  факультету економіки і права

 

 

В 1994 році закінчив Інститут міжнародних відносин при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з відзнакою (спеціальність – міжнародне право). У 1992-1993 роках навчався в Денверському університеті (США). У 1996 році закінчив аспірантуру Київського інституту міжнародних відносин при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, захистив кандидатську дисертацію з міжнародного права на тему «Концепція гуманітарної інтервенції та механізм захисту прав людини в рамках ООН» (рішення Спеціалізованої вченої ради Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України від 15 листопада 1996 р., протокол №13). У грудні 2002 року захистив докторську дисертацію з міжнародного права на тему «Теорія та принципи транснаціонального торгового права (Lex Mercatoria)» в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (рішення Президії Вищої атестаційної комісії України від 21 травня 2003 року, протокол № 36-11/5); Проходив численні наукові стажування за кордоном. В 2001 році –  Інституті імені Гарімана Колумбійського університету (США); в 2004-2005 роках – Інституті імені Кеннана  Центру імені Вудро Вільсона (США), в 2010-2011 роках – в одному з дослідних інститутів у м. Вашингтон (США).

Активно займається педагогічною роботою:

  •  1997 рік – викладач курсу «Гуманітарна інтервенція та міжнародне право» –  Денверський університет (США);
  • 1997–1998 рр. – доцент, заступник завідувача кафедри зовнішньої політики Дипломатичної академії України при МЗС України;
  • 1998 – 2000 рр. – асистент, доцент Інституту міжнародних відносин при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка;
  • 2000 – 2001 рр. викладач Школи права Дікінсона Пенсільванського університету (США);
  • 2001 – 2005 рр. – доцент, професор Інституту міжнародних відносин при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка;
  • 2005 – 2011 рр. професор, завідувач кафедри міжнародного права  Університету економіки та права «КРОК» (м. Київ);
  • 2005 – 2011 рр. – професор, завідувач кафедри міжнародного права Католицького Люблінського університету імені Іоанна Павла II (м. Стальова Воля), член Вченої ради Інституту права цього ж університету (Польща);
  • 2011–2018 рр. – професор Академії імені Анджея Фрича Моджевського (Польща).
  • 2017–2018 – професор Глобального університету ім.. О.П. Джіндала (Індія).

В 2002 році присвоєно вчене звання «Доцента кафедри міжнародного  приватного та митного права» (рішення Атестаційної колегії Міносвіти і науки України від 23 грудня 2002 року, протокол № 5/19-д). В 2009 році присвоєно вчене звання професора. Автор близько 15 монографій та навчальних посібників з питань міжнародного права, а також близько 100 наукових статей (у тому числі, монографії та навчальні посібники: «Силовий захист прав людини» (1998), «Право міжнародних договорів» (2002), «История международно-правовых учений», «Наука международного частного права: история и современность» (2004, 2006); «Наука политики международного права: истоки и перспективы» (2009), «Проблемы теории международного публичного и частного права» (2010). Відзначений численними відзнаками та науковими нагородами. В 2000 році відзначений вузівською премію імені Тараса Шевченка (Рішення Вченої Ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 14 лютого 2000 р., наказ ректора №93-32 від 01.03.2000 р.) за монографію «Силовий захист прав людини: питання легітимності в сучасному міжнародному праві» (1998 р., перевидання – 1999 р.). В 2003 році отримав спеціальну відзнаку Спілки юристів України у номінації юридичні індивідуальні монографічні видання за монографію «Вступ до філософії міжнародного права. Гносеологія міжнародного права». Вільно володіє англійською, польською та російською мовами.